BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ

(Áp dụng chi nhánh Hà Nội)

THẨM MỸ HÀM
Dịch vụ Chi Phí
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 8.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 8.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 8.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 8.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ PHUN XĂM THẨM MỸ

(Áp dụng chi nhánh Hà Nội)

PHUN XĂM
Dịch vụ Chi Phí
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 800$ 16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 800$ 16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 800$ 16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 800$ 16.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ CÔNG NGHỆ CAO

CĂNG DA THON GỌN MẶT
Dịch vụ Chi Phí
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) Bác Sĩ Việt Nam
800$
Bác Sĩ Mỹ
16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) Bác Sĩ Việt Nam
800$
Bác Sĩ Mỹ
16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) Bác Sĩ Việt Nam
800$
Bác Sĩ Mỹ
16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 78.000.000 VNĐ/01 Lần

Tiêm Chất Làm Đầy

FILLER
Vùng Trị Liệu Định Lượng
(TB)
Bác Sĩ Việt Nam Bác Sĩ Hàn
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 1ml 16.000.000 VNĐ 16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 1ml 16.000.000 VNĐ 16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 1ml 16.000.000 VNĐ 16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 1ml 16.000.000 VNĐ 16.000.000 VNĐ
BOTOX
Vùng Trị Liệu Bác Sĩ Việt Nam Bác Sĩ Hàn
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 16.000.000 VNĐ 16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 16.000.000 VNĐ 16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 16.000.000 VNĐ 16.000.000 VNĐ
Căng bóng da Stem Shinning Skin( + Sẹo rõ) 16.000.000 VNĐ 16.000.000 VNĐ